ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (πλήρες)

October 30, 2018
in Category: ΓΕΝΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (πλήρες)

Μετά τις παραιτήσεις των κ.κ. Μανωλόπουλου, Βασιλείου, Φωκά και Κουνέλη και παρά τις προσπάθειες των κ.κ. Γεωργακόπουλου και Ρούσση να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου μας, με νέα Δικαστική απόφαση προσεκλήθησαν οι διορισθέντες και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ, κατά το κάτωθι πρακτικό:

«Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στη Νέα Ερυθραία Αττικής σήμερα 9/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΑΕ), που εδρεύει επί της οδού Αθαν. Διάκου αρ. 29, εκλήθησαν και πήραν μέρος στη συνεδρίαση τα τακτικά μέλη του ΔΣ που διορίστηκαν με προσωρινή διαταγή, με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, ως προσωρινή διοίκηση του Σωματείου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι:

 1. Μιχαήλ Παναγιωτίδης

 2. Αίντα Τζαβέλα-Κολοβού

 3. Γεώργιος Καρακίτσος

 4. Δαυίδ Ζωγραφάκης

 5. Φανούρης Θεοδωρίδης

 6. Γεώργιος Κουτήφαρης

Η κ. Τζαβέλα, η οποία είχε και τη Δικαστική εντολή, ανοίγει τη συνεδρίαση και προτείνει η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα και Ταμεία να γίνει με μυστική ψηφοφορία. Η πρόταση γίνεται ομόφωνα δεκτή.

Ακολουθεί η μυστική ψηφοφορία για τις ανωτέρω θέσεις:

 1. Πρόεδρος με έξη ψήφους εκλέγεται η κ. Αίντα Τζαβέλα-Κολοβού

 2. Αντιπρόεδρος με έξη ψήφους εκλέγεται ο κ. Φανούρης Θεοδωρίδης

 3. Γενικός Γραμματέας με έξη ψήφους εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Κουτήφαρης

 4. Ταμίας με έξη ψήφους εκλέγεται ο κ. Μιχαήλ Παναγιωτίδης

 5. Ειδικός Γραμματέας με έξη ψήφους εκλέγεται ο κ. Δαυίδ Ζωγραφάκης

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του καταστατικού του Σωματείου, ως εξής:

Πρόεδρος: Αίντα Τζαβέλα-Κολοβού

Αντιπρόεδρος: Φανούρης Θεοδωρίδης

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Κουτήφαρης

Ταμίας: Μιχαήλ Παναγιωτίδης

Ειδικός Γραμματέας: Δαυίδ Ζωγραφάκης

Μέλη: Γεώργιος Καρακίτσος, Λιακόπουλος Θεόδωρος, Σπανός Νικόλαος και Καραγιαννίδη Ευαγγέλια.

Οι κ.κ. Λιακόπουλος Θεόδωρος, αντικατέστησε τον κ. Βασιλείου Δημήτριο, ο οποίος δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του.

Ακολούθως μετά την συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε την περαιτέρω κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του ΔΣ και αποφάσισε παμψηφεί ότι αυτές κατανέμονται στα μέλη του ΔΣ, συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 12 και επόμενα του καταστατικού…»

Ελπίζουμε ότι αυτοί που προσπαθούν να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου με κάθε δυνατό τρόπο, θα σταματήσουν να λειτουργούν για το συμφέρον τους και θα μας αφήσουν να εργασθούμε για τη διάσωση του ΣΒΑΕ.

Ζητάμε τη συνδρομή όλων σας, όπου με τη συμμετοχή σας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα στηρίξετε την προσπάθειά μας να επαναφέρουμε το ΣΒΑΕ στη παλιά του αίγλη.

Για τον ΣΒΑΕ

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Αίντα Κολοβού-Τζαβέλλα Γεώργιος Κουτήφαρης

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *