ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

October 19, 2018
in Category: ΓΕΝΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

Αγαπητά μέλη,

Σήμερα 17/10/2018 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας και έλεγξε το σύνολο των αιτήσεων των μελών του, για την εκλογή τους στο ΔΣ του ΣΒΑΕ. Τα μέλη που κατέθεσαν αίτηση είναι τα κατωτέρω:

  1. Γκαράνης Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Γαβριήλ
  3. Καραβάς Νικόλαος
  4. Κοντογιάννης Δημήτριος
  5. Τσιτσιρόπουλος Δημήτριος
  6. Κουνάδης Γεώργιος
  7. Σημεωνίδης Παναγιώτης
  8. Μανωλόπουλος Ιωσήφ
  9. Ρούσσης Ξενοφών
  10. Γεωργακόπουλος Γεώργιος

Κατόπιν τούτου, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ματαιώσουμε την Γενική Συνέλευση που είχε προγραμματισθεί για τις 27/10/2018 και 3/11/2018, με θέμα τις αρχαιρεσίες στο Σωματείο μας.

Δυστυχώς η απαξίωση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα μέλη μας, από την εξαετή διοίκηση της Ελπίδας Σκούφαλου και οι σχεδιασμοί δύο άλλων μελών των τελευταίων προσωρινών διοικήσεων, δημιούργησαν αρνητική εικόνα και συνθήκες, με αποτέλεσμα την άρνηση πολλών μελών να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας και με συνέπεια για πρώτη φορά ο ΣΒΑΕ να βρεθεί σε θέση αδυναμίας εύρεσης υποψηφίων μελών για τη διοίκησή του.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, 15 ημέρες προ της διενέργειας των αρχαιρεσιών (άρθρο 12), ευρέθησαν μόνο δέκα υποψήφιοι. Με βάση λοιπόν το άρθρο 12 του καταστατικού, δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα ο προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύντομα και μετά τη λήξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα συνεδριάσει το ΔΣ και θα αποφασίσει για νέα προκήρυξη εκλογών, με την ελπίδα ότι οι συνθήκες και η ψυχολογία των μελών μας, θα μεταβληθούν προς το θετικότερο για τα συμφέροντα του ΣΒΑΕ.

                                                        Για τον ΣΒΑΕ

                          Η Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

             Αίντα Κολοβού-Τζαβέλα                         Γεώργιος Κουτήφαρης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *