ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

June 12, 2018
in Category: ΓΕΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 25 Μαίου 2018 στο Site του Σ.Β.Α.Ε δεν θα υπάρχουν προσωπικά δεδομένα και άρα δεν θα μπορείτε να βλέπετε βαθμολογίες κλπ
Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρώσετε την Δήλωση Συγκατάθεσης και να την αποστείλετε με email στο  info@svae.gr ή ιδιοχείρως στην γραμματεία του ΣΒΑΕ .

Δήλωση Συγκατάθεσης

Η δήλωση αυτή εξουσιοδοτεί τον ΣΒΑΕ να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας , να αναρτά τις βαθμολογίες με το Επίθετο και το αρχικό του Ονόματός σας, και γενικότερα να σας ενημερώνει για όλα τα θέματα του Συλόγου (Αγωνιστικά – Διοικητικά κλπ)

Οι παραπάνω αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες για την συμμόρφωσή μας με τον κανονισμό GDPR περί προσωπικών δεδομένων. Τα υπόλοιπα στoιχεία που πιθανόν έχετε δώσει οικειοθελώς στον Σ.Β.Α.Ε θα τηρούνται μόνο απο την γραμματεία του Σ.Β.Α.Ε με τρόπο που θσ εξασφαλίζει την μή διαρροή τους σε τρίτους (Access passwords, Κρυτογράφηση, περιορισμός ατόμων με πρόσβαση).
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε απευθυνθείτε στην γραμματεία του Σ.Β.Α.Ε.

Ευχαριστούμε