ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

June 28, 2018
in Category: ΓΕΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση για Γεν. Συνέλευση Σ.Β.Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ