ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΣΕΚΟΥΡΑ

July 26, 2018
in Category: ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΣΕΚΟΥΡΑ

Κύριε Τσεκούρα,

Στην προσπάθεια που καταβάλλει το ΔΣ του Σωματείου μας να συλλέξει όλα τα αρχεία, βιβλία, στοιχεία και περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία αδικαιολόγητα δεν έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα από το απελθόν ΔΣ, αφού εσείς, κατά δήλωση της κ. Σκούφαλου, αλλά και της ιδιότητάς σας, αυτής του υπευθύνου του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, δεν έχετε παραδώσει όλα τα πάγια στοιχεία τα οποία είναι στην κατοχή σας, σας καλούμε να παραδώσετε όσα περιουσιακά αντικείμενα και αρχεία δεν έχετε παραδώσει και είναι ή θα έπρεπε να είναι στην κατοχή σας, όπως και να μας δηλώσετε και παραδώσετε τα κάτωθι:

Για ποιά χρονική περίοδο ήσασταν Υπεύθυνος Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού του Σωματείου

  1. Ποια, πότε και από ποιόν παραλάβατε τα περιουσιακά στοιχεία και αντικείμενα, που ανήκουν στο Σωματείο
  2. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής – παράδοσης, όταν αναλάβατε την θέση αυτή.
  3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραδώσετε άπαντα τα αντικείμενα που αφορούν τα έπιπλα, τον ηλεκτρικό και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του γραφείου, που διατηρούσε το Σωματείο στο Ν. Ψυχικό, δηλαδή δέκα καρέκλες συμβουλίου, το γραφείο συμβουλίου, το γραφείο γραμματείας με τις συρταριέρες του, τον μαύρο επιτραπέζιο υπολογιστή μάρκας Turbo x, τον εκτυπωτή μάρκας HP, την καρέκλα γραμματέως, τις δύο καρέκλες αναμονής επισκεπτών, δύο μεταλλικούς φωριαμούς και το ηλεκτρικό ψυγείο κουζίνας. Επίσης θα πρέπει να παραδώσετε τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τις δύο κάμερες βιντεοσκόπησης αγώνων, τους μεταλλικούς στύλους στήριξης αυτών, τα καλώδια σύνδεσης και μεταφοράς εικόνας.
  4. Εάν υφίσταται οιαδήποτε σχέση μεταξύ εσάς, συγγενικού σας ή προσώπου του στενού φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντός σας, με τις εταιρείες Real Network Ltd και Trabacho Ltd.

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι έγγραφη και να γίνει με πρωτόκολλο στον ΓΓ του Σωματείου κ. Παναγιωτίδη, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παραδώσετε ιδιοχείρως την επιστολή σας αυτή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας και να αποσταλεί συστημένη στον ΓΓ κ. Παναγιωτίδη, στα γραφεία του Σωματείου .Σε περίπτωση που δηλώσετε απώλεια όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να μας χορηγήσετε έγγραφες αποδείξεις περί του ισχυρισμού σας.

Τέλος επιφυλασσόμενοι να διεκδικήσουμε και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα, την ιστορία και την περιουσία του Σωματείου, σας ενημερώνουμε ότι, οι όποιες ενέργειές σας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 25η  Ιουλίου 2018.

Αθήνα 20/7/2018

Για το ΔΣ του ΣΒΑΕ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *