ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ

July 26, 2018
in Category: ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ

Κυρία Σκούφαλου,

Στην προσπάθεια που καταβάλλει το ΔΣ του Σωματείου μας να συλλέξει όλα τα αρχεία, βιβλία, στοιχεία και περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία αδικαιολόγητα δεν έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα από το απελθόν ΔΣ, του οποίου διατελέσατε Πρόεδρος από το 2013, σας αποστέλλουμε σχετικά email, που αποστείλαμε σε μέλη των ΔΣ σας από το 2013, θεωρώντας ότι έχετε προσωπική ευθύνη για τις όποιες σκόπιμες ή μη ενέργειες των μελών που εργάσθηκαν υπό την εποπτεία, τις εντολές και άρα την ευθύνη σας. Προκειμένου να λάβετε γνώση και να ενεργήσετε δεόντως και από κοινού με τους συνυπεύθυνους της παρούσης κατάστασης, σας αποστέλλουμε τα email που τους κοινοποιήσαμε, αναμένοντας να συνεργασθείτε για το καλό του Σωματείου και μόνο. Επίσης θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τα κάτωθι:

  1. Για ποιά χρονική περίοδο ήσασταν Πρόεδρος του Σωματείου.
  2. Ποια είναι η θέση σας σε όσα το Σωματείο ζητά να παραδοθούν.
  3. Εάν υφίσταται οιαδήποτε σχέση μεταξύ εσάς, συγγενικού σας ή προσώπου του στενού φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντός σας, με τις εταιρείες Real Network Ltd και Trabacho Ltd.

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι έγγραφη και να γίνει με πρωτόκολλο στον ΓΓ του Σωματείου κ. Παναγιωτίδη, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παραδώσετε ιδιοχείρως την επιστολή σας αυτή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας και να αποσταλεί συστημένη στον ΓΓ κ. Παναγιωτίδη, στα γραφεία του Σωματείου .Σε περίπτωση που δηλώσετε απώλεια όλων ή μέρους εκ των ανωτέρω, θα πρέπει να μας χορηγήσετε έγγραφες αποδείξεις περί του ισχυρισμού σας.

Τέλος επιφυλασσόμενοι να διεκδικήσουμε και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα, την ιστορία και την περιουσία του Σωματείου, σας ενημερώνουμε ότι, οι όποιες ενέργειές σας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 25η  Ιουλίου 2018.

Αθήνα 20/7/2018

Για το ΔΣ του ΣΒΑΕ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *