ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ

July 26, 2018
in Category: ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ

Κυρία Μπασούκου,

Στην προσπάθεια που καταβάλλει το ΔΣ του Σωματείου μας να συλλέξει όλα τα αρχεία, βιβλία, στοιχεία και περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία αδικαιολόγητα δεν έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα από το απελθόν ΔΣ, σας καλούμε όπως μας δηλώσετε εγγράφως και παραδώσετε έγγραφα, σχετικά με τα κάτωθι:

  1. Για ποιά χρονική περίοδο ήσασταν Γενική Γραμματέας του Σωματείου
  2. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής – παράδοσης, όταν αναλάβατε Γενική Γραμματέας το 2013
  3. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής – παράδοσης, όταν παραδώσατε στον νέο Γενικό Γραμματέα το 2015.

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι έγγραφη και να γίνει με πρωτόκολλο στον ΓΓ του Σωματείου κ. Παναγιωτίδη, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παραδώσετε ιδιοχείρως την επιστολή σας αυτή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας.

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι έγγραφη και να γίνει με πρωτόκολλο στον ΓΓ του Σωματείου κ. Παναγιωτίδη, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παραδώσετε ιδιοχείρως την επιστολή σας αυτή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας και να αποσταλεί συστημένη στον ΓΓ κ. Παναγιωτίδη, στα γραφεία του Σωματείου . Τέλος επιφυλασσόμενοι να διεκδικήσουμε και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα, την ιστορία και την περιουσία του Σωματείου, σας ενημερώνουμε ότι, οι όποιες ενέργειές σας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 25η  Ιουλίου 2018.

Αθήνα 20/7/2018

Για το ΔΣ του ΣΒΑΕ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *