ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ

July 26, 2018
in Category: ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ

Κύριε Κουτσάφτη,

Με αφορμή την επιστολή που μας στείλατε, σας καλούμε όπως μας προσδιορίσετε εγγράφως με απόλυτη ακρίβεια και μας παραδώσετε τα κάτωθι:

  1. Ποια προγράμματα έχετε κατασκευάσει και χρησιμοποιούνται ως λογισμικό από το σύστημα βαθμολόγησης που χρησιμοποιεί το Σωματείο.
  2. Σε ποιόν παραδώσατε τα εν λόγω προγράμματα.
  3. Αποδεικτικό ανάληψης έργου και παράδοσης των προγραμμάτων.
  4. Επιβεβαίωση ότι δεν έχετε λάβει ουδέποτε αμοιβή από το Σωματείο στο παρελθόν.
  5. Εάν έχετε εισπράξει οποιοδήποτε ποσό θα πρέπει να μας το αιτιολογήσετε.
  6. Εάν έχετε στην κατοχή σας οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου, όπως πχ τον φορητό υπολογιστή και τα ηλεκτρονικά αρχεία.
  7. Εάν υφίσταται οιαδήποτε σχέση μεταξύ εσάς, συγγενικού σας ή προσώπου του στενού φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντός σας, με τις εταιρείες Real Network Ltd και Trabacho Ltd.

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι έγγραφη και να γίνει με πρωτόκολλο στον ΓΓ του Σωματείου κ. Παναγιωτίδη, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παραδώσετε ιδιοχείρως την επιστολή σας αυτή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας και να αποσταλεί συστημένη στον ΓΓ κ. Παναγιωτίδη, στα γραφεία του Σωματείου .Η όποια παράδοση εκ των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει με την διαδικασία παραλαβής – παράδοσης με τον ΓΓ του Σωματείου κ. Παναγιωτίδη.

Τέλος επιφυλασσόμενοι να διεκδικήσουμε και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα, την ιστορία και την περιουσία του Σωματείου, σας ενημερώνουμε ότι, οι όποιες ενέργειές σας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 25η  Ιουλίου 2018.

Αθήνα 20/7/2018

Για το ΔΣ του ΣΒΑΕ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *