ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ

July 26, 2018
in Category: ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ

Κύριε Κουκούτση,

Στην προσπάθεια που καταβάλλει το ΔΣ του Σωματείου μας να συλλέξει όλα τα αρχεία, βιβλία, στοιχεία και περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία αδικαιολόγητα δεν έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα από το απελθόν ΔΣ, αφού εσείς μας παραδώσατε βιβλίο Ταμείου από 9/1/2015, σας καλούμε να παραδώσετε όσα βιβλία και έγγραφα δεν έχετε παραδώσει και είναι ή θα έπρεπε να είναι στην κατοχή σας, όπως και να μας δηλώσετε και παραδώσετε τα κάτωθι:

  1. Για ποιά χρονική περίοδο ήσασταν Ταμίας του Σωματείου
  2. Ποια βιβλία και στοιχεία παραλάβατε και με ποια διαδικασία από τον προκάτοχό σας Ταμία κ. Γρατσία
  3. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής – παράδοσης, όταν αναλάβατε Ταμίας το 2015, όντας Ταμίας της τότε προσωρινής Διοίκησης
  4. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής – παράδοσης, όταν παραλάβατε από τον Ταμία το 2015
  5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραδώσετε άπαντα τα σχετικά με το Ταμείο από της έναρξης λειτουργίας του Σωματείου, δηλαδή από το 1988 και είναι: τα μπλοκ αποδείξεων εισπράξεων  και πληρωμών, τα βιβλία του ταμείου, δηλαδή εσόδων – εξόδων, όλα τα παραστατικά (τιμολόγια αγορών/αποδείξεις τρίτων/προσφορές/ συμβάσεις κλπ).
  6. Εάν υφίσταται οιαδήποτε σχέση μεταξύ εσάς, συγγενικού σας ή προσώπου του στενού φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντός σας, με τις εταιρείες Real Network Ltd και Trabacho Ltd.

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι έγγραφη και να γίνει με πρωτόκολλο στον ΓΓ του Σωματείου κ. Παναγιωτίδη, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παραδώσετε ιδιοχείρως την επιστολή σας αυτή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας και να αποσταλεί συστημένη στον ΓΓ κ. Παναγιωτίδη, στα γραφεία του Σωματείου .Σε περίπτωση που δηλώσετε απώλεια όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να μας χορηγήσετε έγγραφες αποδείξεις περί του ισχυρισμού σας.

Τέλος επιφυλασσόμενοι να διεκδικήσουμε και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα, την ιστορία και την περιουσία του Σωματείου, σας ενημερώνουμε ότι, οι όποιες ενέργειές σας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 25η  Ιουλίου 2018.

Αθήνα 20/7/2018

Για το ΔΣ του ΣΒΑΕ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *