ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

July 26, 2018
in Category: ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Κυρία Ιωαννίδου,

Στην προσπάθεια που καταβάλλει το ΔΣ του Σωματείου μας να συλλέξει όλα τα αρχεία, βιβλία, στοιχεία και περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία αδικαιολόγητα δεν έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα από το απελθόν ΔΣ, του οποίου διατελέσατε Γενική Γραμματέας, σας καλούμε να παραδώσετε όσα βιβλία και έγγραφα δεν έχετε παραδώσει και είναι ή θα έπρεπε να είναι στην κατοχή σας, όπως και να μας δηλώσετε και παραδώσετε τα κάτωθι:

 1. Για ποιά χρονική περίοδο ήσασταν Γενική Γραμματέας του Σωματείου.
 2. Πότε και από ποιον παραλάβατε στο παρελθόν.
 3. Αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής – παράδοσης που αφορούν την θέση σας στα ΔΣ του Σωματείου στο παρελθόν.
 4. Τα Βιβλία Γενικών Συνελεύσεων, προ αυτού που έχετε παραδώσει και φέρει ως πρώτη εγγραφή την 30/5/2016.
 5. Τα Βιβλία Διοικητικών Συμβουλίων, προ αυτού που έχετε παραδώσει και φέρει ως πρώτη εγγραφή την 7/9/2015.
 6. Τα Βιβλία Αλληλογραφίας (Πρωτόκολλο) μετά των πρωτοτύπων εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, προ αυτού που έχετε παραδώσει και φέρει ως πρώτη εγγραφή την 26/10/2016 και το οποίο φέρει μόνο δέκα εγγραφές με μολύβι.
 7. Τα Βιβλία Μελών, προ αυτού που έχετε παραδώσει και αφορά εγγραφές από το έτος 2016.
 8. Τα ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπήρχαν στη ιστοσελίδα του Σωματείου προ της 1/1/2016, οπότε και η διοίκησή σας αποφάσισε την αντικατάστασή του από νέο.
 9. Τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά μέσα (μαγνητόφωνο/sticks), που περιέχουν τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων, που τηρήθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο, από 1/1/2012 μέχρι την 10/6/2018.
 10. Τα εκδοθέντα από το Σωματείο περιοδικά, τα οποία έχουν ιστορική αξία γι’ αυτό.
 11. Εάν υφίσταται οιαδήποτε σχέση μεταξύ εσάς, συγγενικού σας ή προσώπου του στενού φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντός σας, με τις εταιρείες Real Network Ltd και Trabacho Ltd.

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι έγγραφη και να γίνει με πρωτόκολλο στον ΓΓ του Σωματείου κ. Παναγιωτίδη, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παραδώσετε ιδιοχείρως την επιστολή σας αυτή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας και να αποσταλεί συστημένη στον ΓΓ κ. Παναγιωτίδη, στα γραφεία του Σωματείου .

Σε περίπτωση που δηλώσετε απώλεια όλων ή μέρους εκ των ανωτέρω, θα πρέπει να μας χορηγήσετε έγγραφες αποδείξεις περί του ισχυρισμού σας.

Τέλος επιφυλασσόμενοι να διεκδικήσουμε και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα, την ιστορία και την περιουσία του Σωματείου, σας ενημερώνουμε ότι, οι όποιες ενέργειές σας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 25η  Ιουλίου 2018.

Αθήνα 20/7/2018

Για το ΔΣ του ΣΒΑΕ

 

1 comment on “ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *