ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΓΡΑΤΣΙΑ

July 26, 2018
in Category: ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΓΡΑΤΣΙΑ

Κύριε Γρατσία,

Στην προσπάθεια που καταβάλλει το ΔΣ του Σωματείου μας να συλλέξει όλα τα αρχεία, βιβλία, στοιχεία και περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία αδικαιολόγητα δεν έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα από το απελθόν ΔΣ, σας καλούμε όπως μας πληροφορήσετε εγγράφως και παραδώσετε έγγραφα, σχετικά με τα κάτωθι:

  1. Για ποιά χρονική περίοδο ήσασταν Ταμίας του Σωματείου.
  2. Για ποιες χρονικές περιόδους ήσασταν μέλος των Εξελεγκτικών Επιτροπών και υπό ποία ιδιότητα.
  3. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής – παράδοσης, όταν αναλάβατε Ταμίας το 2013.
  4. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής – παράδοσης, όταν παραδώσατε στον νέο Ταμία το 2015.
  5. Να μας παραδώσετε αντίγραφα των εκθέσεων των Εξελεγκτικών Επιτροπών που ήσασταν μέλος αυτών.

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι έγγραφη και να γίνει με πρωτόκολλο στον ΓΓ του Σωματείου κ. Παναγιωτίδη, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παραδώσετε ιδιοχείρως την επιστολή σας αυτή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας και να αποσταλεί συστημένη στον ΓΓ κ. Παναγιωτίδη, στα γραφεία του Σωματείου .Τέλος επιφυλασσόμενοι να διεκδικήσουμε και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα, την ιστορία και την περιουσία του Σωματείου, σας ενημερώνουμε ότι, οι όποιες ενέργειές σας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 25η  Ιουλίου 2018.

Αθήνα 20/7/2018

Για το ΔΣ του ΣΒΑΕ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *