Οι βαθμολογίες 2ου 2015 είναι σε μορφή pdf μέχρις ότου ανέβουν όλοι οι αγώνες του 2015 οπότε και η βαθμολογίες θα είναι δυναμικές και θα βγαίνουν αυτόματα!

 

Ο διαδραστικός πίνακας  βαθμολογιών είναι έτοιμος μπορείτε να τον δείτε στην γενική βαθμολογία!

m35
m40
m45
m50
m55
m60
m65
m70
m75

w35
w40
w45
w50
w55